Stacje regeneracji termicznej regeneratu z masy formierskiej

Regenerat o jakości świeżego piasku
 
Dla odlewów gdzie pożądana jest wysoka jakość powierzchni (np. dla odlewów aluminiowych w przemyśle motoryzacyjnym) wymagania jakościowe co do parametrów piasku jako osnowy masy formierskiej są szczególnie wysokie. Instalacja regeneracji termicznej prod. firmy FAT, spełniając wyśrubowane warunki co do parametrów końcowych produktu, gwarantuje uzyskanie regeneratu o jakości świeżego piasku formierskiego. Jest to podstawa do znacznej redukcji nakładów finansowych związanych z kosztami ciągłego zakupu świeżego piasku i kosztami utylizacji wybitej masy formierskiej i rdzeniowej.
 
Zalety regeneracji termicznej systemu FAT
  • ze względu na niewielką „głębokość” warstwy złoża fluidalnego każde ziarno piasku ma zapewniony kontakt z płomieniem będącym źródłem temperatury. Dlatego też gwarantowana jest tutaj znacząco większa redukcja strat prażenia nadawy niż to umożliwiają podobne instalacje konkurencji. Poza tym instalacja FAT zapewnia możliwość prowadzenia procesu regeneracji termicznej najdrobniejszych nawet frakcji osnowy piaskowej spotykanych w technologiach odlewniczych
  • zwarta, kompaktowa zabudowa instalacji,
  • wysoka dyspozycyjność instalacji,
  • możliwość dostawy systemu dopalania gazów poprocesowych,
  • możliwość dostawy i zabudowy separatora metali niepodatnych magnetycznie
Kluczowi klienci: