Stacje regeneracji mas formierskich wiązanych chemicznie


Dla systemów regeneracji mas formierskich wiązanych chemicznie firma FAT dysponuje sprawdzoną od wielu lat technologią modułowych zestawów urządzeń tworzących kompletną linię. Zapewnienie perfekcyjnego współdziałania poszczególnych elementów jako całości jest gwarancją pewność funkcjonowania i ekonomicznej efektywność układu. Dzięki wyznawanej przez nas idei „ciągłego ulepszania systemu” poszczególne elementy instalacji są ciągle modernizowane i oferowane w najnowszym standardzie.

Zasady regeneracji wg FAT
Wysokie wymagania odnośnie jakości odlewów w powiązaniu z ekonomiką procesu i efektywnym wykorzystaniem urządzeń a dodatkowo zapewnienie minimalnego poziomu zużycia naturalnych zasobów środowiska to gwarancja dla długofalowego, bezpiecznego funkcjonowania firmy. Regeneracja mechaniczna prod. firmy FAT to uznana i ceniona marka w branży dostawców tego typu instalacji technicznych, ceniona za skuteczne i oszczędne w eksploatacji rozwiązania. Nasza linia re generacji zapewnia wysoki stopień odzysku osnowy piaskowej z wybitej masy formierskiej przy zagwarantowaniu wysokiej jakości regeneratu.
 
 
Kompaktowe stanowisko regeneracji
kompaktW przypadku gdy regeneracji poddawane są stosunkowo niewielkie ilości masy formierskiej / rdzeniowej najefektywniejsze będzie wykorzystanie do tego celu kompaktowych regeneratorów. W tym rozwiązaniu wprowadzanie brył wybitej nadawy następuje bezpośrednio do kosza kruszarki wibracyjnej. Rozkruszona masa, po przesianiu na użyteczną frakcję i po odpyleniu, przetransportowana zostanie do zbiornika regeneratu.
 


 
Stanowisko wybijania form w ciągu linii formierskiej

wyb To kompaktowe rozwiązanie gniazda wybijania form odlewniczych powiązane z kruszarką wibracyjną masy formierskiej proponowane jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze stałym względnie taktowym podawaniem zalanych i wystygłych już form w strefę wybijania, np. jest to przypadek linii formierskiej.
 
 
 
 
 
 
 Wysokowydajne stanowisko wybijania

wysk Wysokowydajne stanowiska wybijania form prod. FAT są stosowane w klasycznych formierniach ręcznych odlewni specjalizujących się w dużych odlewach. Instalacje te są w stanie obsłużyć formy odlewnicze o masie do 100 ton a przepustowość wybijania masy formierskiej dochodzi w nich do 60 t/h. Idea tej koncepcji konstrukcyjnej firmy FAT, co potwierdziła wielokrotna realizacją projektu w praktyce, wykazała szczególną jego
niezawodność, łatwość obsługi i konserwacji urządzeń tam występujących, a przede wszystkim olbrzymią skuteczność w działaniu, w szczególnie trudnym, 3-zmianowym systemie pracy.

Dostarczymy Państwu:
  • kraty do wybijania odlewów,
  • kruszarki wibracyjne,
  • chłodziarko/klasyfikatory fluidyzacyjne,
  • chłodnice spiętrzające,
  • separatory/klasyfikatory piasku,
  • instalacje transportu pneumatycznego.
Kluczowi klienci: