Zmechanizowane Linie Formierskie ? Solid Mould

Odlewnie stosujące w swoich formierniach technologie ręcznego formowania w masach samoutwardzalnych, stawiają wysokie wymagania, co do uniwersalności stosowanego procesu produkcji, przy zagwarantowaniu jego odpowiedniej wydajności oraz przy zagwarantowaniu, jako efektu końcowego, wysokiej jakości odlewów.
 
Firma FAT oferuje kompleksowe rozwiązania mechanizacji procesu przygotowania formy odlewniczej na tzw. Wydziale Formierni Ręcznej Odlewni, proponując w zależności od indywidualnych wymagań Użytkownika i warunków miejsca zabudowy, różnorodny stopień zautomatyzowania procesu.
 
Modułowa koncepcja budowy linii formierskiej umożliwia dokładne „wpasowanie się” i wykorzystanie wolnej przestrzeni, którą przewidziała na ten cel i którą dysponuje odlewnia.
 
Priorytetem jest, żeby tak zoptymalizować współdziałanie układu „człowiek-maszyna”, tj. tak maksymalnie wykorzystać prawidłowo zaprojektowaną linię formierską przez pracowników obsługi, że w efekcie końcowym uzyska się najlepsze odlewy wymagające tylko minimalnej obróbki mechanicznej.
 
W zależności od wymagań Użytkownika, możliwa jest mechanizacja i automatyzacja tylko wybranych fragmentów procesu technologicznego wykonywania formy jak też zmechanizowanie praktycznie całego procesu produkcji na Formierni „Ręcznej”.
 
Wydajność zmechanizowanych linii formierskich to np. 1 kompletna forma na godzinę w przypadku nieskomplikowanych linii. Wydajność ta może również dochodzić do 20 kompletnych form na godzinę dla instalacji o wysokim stopniu zautomatyzowania pracy.
Kluczowi klienci: